Když se něco rozšiuje a zvětšuje je možné to udělat tak, aby tím oděv získal na originalitě a "parádě"

Když se něco rozšiuje a zvětšuje je možné to udělat tak, aby tím oděv získal na originalitě a "parádě"